Nasvietenie sály

Ľudia majú svetielka radi. Blikanie niektorým vadí, no stabilné svietenie alebo pomalé prelínanie farieb atmosféru nerušivo spríjemní.

Nasvietenie tanečného parketu je štandard, ktorý spoločenskú udalosť pekne vyfarbí. Niektoré sály pre zvýšenie atraktivity priestoru začali ponúkať vlastné farebné osvetlenie a vyzerá to dobre. V iných sálach, kultúrnych domoch takéto osvetlenie absentuje a po nainštalovaní svetelnej techniky prázdne steny naberajú úplne nový, atraktívny vzhľad, ktorý najviac vynikne po zotmení. Farebné nasvietenie nielen parketu, ale aj celej sály je u nás zahrnuté v základnej cene za služby DJ. Rozsah závisí od možností napojenia, ktoré sála ponúka. Škodlivých laserov, ktoré môžu poškodiť zrak alebo fototechniku sa u nás obávať nemusíte.